Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2017

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 19 martie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2017

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2017, aceeasi cu cea anuntata in 21 Februarie 2018, respectiv un dividend brut de 0,02 lei/actiune, a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere pe 19 martie 2018 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata in data de 26 aprilie 2018.

Data de Înregistrare propusă pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende este 25 mai 2018, "Ex-Date" propusă este 24 mai 2018, în timp ce Data Plății propusă este 19 iunie 2018.

Mai multe detalii privind condițiile și modalitățile de plată propuse sunt incluse în documentele și materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului