Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Politica de Dividende – precizari privind rentabilitatea pentru actionari in 2016

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19 septembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal:
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:
Politica de Dividende – precizari privind rentabilitatea pentru actionari in 2016 
In conformitate cu Politica de Dividende existenta a Societatii, OMV Petrom S.A. (Societatea) anunta precizari legate de rentabilitatea pentru actionari pentru anul 2016, cu scopul de a oferi investitorilor indicatii mai bune legate de rentabilitatea pentru acestia (cu privire la investitia in actiunile OMV Petrom) din profitul potential al Societatii aferent anului 2016, dupa cum urmeaza:

"OMV Petrom intentioneaza in prezent, in absenta unor evolutii nefavorabile pe piata externa, sa propuna un dividend de minimum 30% din profitul net al anului 2016, in cazul in care este acoperit integral din fluxul de trezorerie extins disponibil inainte de plata dividendelor." 
Precizarile de mai sus nu trebuie considerate o modificare a Politicii de Dividende existente, care va ramane neschimbata, ci doar o detaliere a principiilor generale, aplicabila doar anului 2016. 


Incepand cu exercitiul financiar 2017 si ulterior, cu exceptia cazului in care se aproba altfel, principiile generale din cadrul Politicii de Dividende vor ramane neschimbate si aplicabile, dupa cum urmeaza:

"OMV Petrom S.A. (Societatea) intentioneaza sa asigure actionarilor o rentabilitate competitiva pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend atractiv, cu conditia mentinerii unei pozitii financiare puternice care sa ii permita Societatii sa finanteze necesarul de investitii, si a aprobarii adunarii generale a actionarilor."

Lacramioara Diaconu-Pintea
Membru al Directoratului