Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Plata dividendelor aferente anului 2017

In conformitate cu Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 18 mai 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol SNP) si Bursa de Valori din Londra (simboluri PETB siPETR)

Eveniment important de raportat:
Plata dividendelor aferente anului 2017

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2018, OMV Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 prin intermediul Depozitarului Central S.A. si BRD - Groupe Société Générale – agentul de plata selectat – incepand cu data de 19 iunie 2018, catre actionarii OMV Petrom S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 25 mai 2018.

Dividendul brut este de 0,020 lei pentru o actiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor pot fi regasite in documentul "ANUNT IMPORTANT privind plata dividendelor aferente anului 2017 de catre OMV Petrom S.A." , anexat la prezentul raport curent si pe website-ul societatii www.omvpetrom.com in sectiunea Relatia cu Investitorii›Actiuni si GDR-uri OMV Petrom›Dividende›Dividende 2017

Christina Verchere
Director General Executiv

Stefan Waldner
Director Financiar