Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Plata dividendelor aferente anului 2014

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 27 mai 2015
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2014

Urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 28 aprilie 2015, OMV Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 prin intermediul Depozitarului Central S.A. si BRD - Groupe Société Générale – agentul de plata selectat – incepand cu data de 12 iunie 2015, catre actionarii OMV Petrom S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 21 mai 2015.

Dividendul brut este de 0,0112 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.

Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor pot fi regasite in documentul  Anunt important privind plata dividendelor aferente anului 2014 de catre OMV Petrom S.A., (PDF, 397,9 KB)  si in sectiunea Dividende.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv

Andreas Matje
Director Financiar