Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Plata dividendelor aferente anului 2013

Data raportului: 26 mai  2014
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2013

Urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 29 aprilie 2014, Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 prin intermediul BRD - Groupe Société Générale – agentul de plata selectat – incepand cu data de 5 iunie 2014, catre actionarii OMV Petrom S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 16 mai 2014.

Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor pot fi regasite in sectiunea Dividende.

Dividendul brut este de 0,0308 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.