Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Plata dividendelor aferente anului 2012

Data raportului: 5 iunie 2013
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2012

Urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 aprilie 2013, Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2012 prin intermediul BRD - Groupe Société Générale – agentul de plata selectat – incepand cu data de 18 iunie 2013, catre actionarii OMV Petrom S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 14 mai 2013.

Dividendul brut este de 0,028 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.

Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor pot fi regasite in sectiunea Dividende 2012.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv

Andreas Matje
Director Financiar