Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Petrom ia in considerare constituirea de provizioane suplimentare in T4/08 in principal pentru litigiile cu angajatii

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 27 ianuarie 2009
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 429 082 / +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Petrom ia in considerare constituirea de provizioane suplimentare in T4/08 in principal pentru litigiile cu angajatii

Petrom intentioneaza sa inregistreze in T4/08 provizioane pentru a reflecta reducerea valorii contabile aferente investitiilor facute in Rusia, ca urmare a activitatilor de explorare nereusite. In plus, procesul curent de restructurare a activitatilor companiei va avea, de asemenea, ca efect, inregistrarea unor provizioane suplimentare.

Petrom a continuat sa fie implicat in litigii initiate de actuali si fosti angajati, ca urmare a interpretarii diferite a unor clauze din Contractul Colectiv de Munca. Petrom isi va apara pozitia in cadrul acestor litigii, dar considera a fi prudent sa inregistreze in T4/08 provizioane aferente acestora.      

Avand in vedere aceste provizioane, este posibil ca dividendul acordat de Petrom pentru anul 2008 sa fie semnificativ mai mic decat cel ce a fost acordat pentru anul 2007.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv