Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Petrom şi OMV România vor schimba 11 benzinării cu 30 de benzinării de la MOL

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 6 aprilie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Petrom şi OMV România vor schimba 11 benzinării cu 30 de benzinării de la MOL

Petrom a încheiat un contract cu MOL pentru preluarea a 30 de benzinării. Ca parte a tranzacţiei, MOL va primi 11 benzinării de la Petrom şi OMV România. Petrom va plăti diferenţa, valoare pe care partenerii au agreat să nu o facă publică. Totodată, Petrom a achiziţionat MOL Aviation România în proporţie de 100%.

Această tranzacţie este parte a eforturilor continue pe care le întreprinde Petrom pentru optimizarea retelei de benzinării. Încheierea tranzacţiei va avea loc după îndeplinirea unor condiţii suspensive printre care avizarea din partea Consiliului Concurenţei.
Dintre staţiile nou achiziţionate, 15 sunt localizate în Bucureşti, iar restul sunt dispuse în întreaga ţară ceea ce va oferi posibilitatea Petrom de a fi şi mai accesibilă pentru clienţii săi. Cu investiţii suplimentare toate staţiile vor fi modernizate şi vor opera conform noului concept Petrom V. Clienţii vor beneficia de asemenea de prezenţa unui brand foarte apreciat, Viva, în timp ce angajaţi calificaţi şi bine pregătiţi vor fi în permanenţă la dispoziţia acestora.   

Petrom doreste sa se dezvolte în continuare nu numai din punct de vedere cantitativ, dar şi calitativ şi să isi atinga obiectivele fixate pentru 2010: 250 de benzinării PetromV care vor oferi cele mai bune produse şi servicii, o cotă de piaţă de 30% şi o creştere a vânzărilor în benzinării la 2,9 mil de litri/an. Strategia de dezvoltare pentru marketing este susţinută de un buget de 500 de milioane de euro în următorii ani.