Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Petrom consolidează activităţile de comercializare şi achiziţie de gaze în cadrul Petrom Gas SRL

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 of CNVM

Data raportului: 28 ianuarie 2010
Denumirea entităţii emitente: OMV PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Petrom consolidează activităţile de comercializare şi achiziţie de gaze în cadrul Petrom Gas SRL

  • Petrom Gas SRL este deţinută în proporţie de 100% de Petrom
  • Activităţile de achiziţie şi comercializare de gaze vor fi concentrate în Petrom Gas SRL, începând cu Februarie 2010
  • Divizia de Gaze din structura Petrom va gestiona activităţile de măsurare a gazelor (debit şi putere calorică), livrările de gaze destinate consumului intern din Petrom şi activităţile de stocare a gazelor în depozite subterane

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, a luat decizia consolidării activităţilor de comercializare şi achiziţii de gaze în cadrul Petrom Gas SRL. Prin urmare, activităţile de comercializare de gaze din cadrul Diviziei de Gaze a Petrom vor fi integrate în Petrom Gas SRL.

Gerald Kappes, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru Gaze, Energie şi Produse Chimice: „Evoluăm pe o piaţă dinamică, la care trebuie să ne adaptăm rapid. Noua structurarea a activităţilor de gaze va aduce în scurt timp beneficii vizibile: va facilita relaţiile cu clienţii – pentru care vom avea o singură interfaţă, va duce la o eficientizare a costurilor prin generarea de sinergii şi va îmbunătăţi răspunsul la cerinţele pieţei.”

Petrom Gas SRL a fost preluată integral de către Petrom la începutul anului 2005. În prezent, atât Divizia de Gaze a Petrom cât şi Petrom Gas SRL desfăşoară activităţi de comercializare a gazelor. Începând cu data de 1 februarie 2010, activitatea de comercializare a gazelor din cadrul Diviziei de Gaze va fi transferată în cadrul Petrom Gas SRL.

Divizia de Gaze din cadrul Petrom va gestiona activitatea de măsurare a gazelor, respectiv a debitelor şi puterii calorice a gazelor din punctele în care se realizează transferul în reţeaua naţională de transport. De asemenea, Divizia de Gaze a Petrom va continua să gestioneze livrările de gaze destinate consumului intern din Petrom şi activităţile de stocare a gazelor.

Această schimbare nu are un impact material asupra situaţiei financiare a OMV Petrom SA (sub pragul de 10% din valoarea totala a activelor OMV Petrom SA, respectiv din valoarea anuala a cifrei de afaceri nete a companiei).

Petrom Gas S.R.L. va fi condusă de un consiliu de administraţie format din maxim trei membri. Activitatea Petrom Gas SRL va fi supravegheată de către Comitetul de Supraveghere, organism creat convenţional, având atribuţii similare cu cele pe care le are Consiliul de Supraveghere în sistemul dualist.

OMV Petrom SA 
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 0,9 miliarde barili echivalent petrol, are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de distribuţie carburanţi în România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 269 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia.  În anul 2008 cifra de afaceri a Petrom a fost de  4.552 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 969 milioane Euro. OMV, grupul energetic lider in centura de creştere europeana deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează în 13 ţări din Europa Centrală în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 17 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% aparţin acţionarilor minoritari

Mariana Gheorghe    
Director General Executiv