Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Petrom achizitioneaza proiecte de explorare in Rusia

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 25 septembrie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Petrom achizitioneaza proiecte de explorare in Rusia

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud Est, deţinută în proporţie de 51% de OMV AG, a semnat un acord privind achiziţionarea unui pachet majoritar de 74,9% din Ring Oil Holding & Trading Ltd., o companie din Cipru având acţionari din Rusia şi din alte ţări, cu o experienţă vastă în explorarea şi producţia de ţiţei, ca şi în comercializarea de ţiţei şi produse petroliere şi în domeniul forajului de sonde, în Rusia şi în CSI. Compania deţine în proporţie de 100% şase companii ruseşti, care la rândul lor au un portofoliu de perimetre de explorare în acea ţară. Conducerea companiilor ruseşti se află la Moscova, acestea având un număr total de 60 de angajaţi, inclusiv cei din teritoriu. Contractele corespunzătoare tranzacţiei au fost semnate pe 25 septembrie 2006, preţul de cumpărare rămânând confidenţial. Finalizarea tranzacţiei este condiţionata de aprobarea autorităţilor de concurenţa din Rusia. Se estimează că această aprobare va fi obţinută în ultimul trimestru al anului 2006.
Achiziţia a opt licenţe de explorare şi a uneia de explorare şi producţie în această regiune bogată în petrol din Rusia, este în conformitate cu strategia Petrom de a transforma Rusia şi Regiunea Caspică într-o regiune de maximă importanţă pentru Explorare şi Producţie. Extinderea în Rusia şi oportunitatea unei strânse colaborări cu parteneri care au o vastă experienţă în proiecte de explorare, constituie baza dezvoltării în una din cele mai bogate ţări în petrol şi gaze din lume.
Conducerea companiei, respectiv Consiliul de Administraţie, este formată din patru membri nominalizati de Petrom şi din doi membri nominalizaţi de către acţionarul minoritar.
Portofoliul achiziţionat constă în opt licenţe de explorare în zona Saratov, situată la sud est de Moscova, la aproximativ 1.000 km, şi într-o licenţă de explorare şi producţie în zona Komi, la 1.200 km nord vest de Moscova. Rezervele C1 (rezervele dovedite conform standardelor ruseşti) se ridică la 13 milioane de barili. În plus, experţii Petrom şi OMV estimează un potenţial semnificativ de descoperiri de zăcăminte de petrol în blocurile de explorare.
Până în 2011, Petrom intenţionează să exploreze aproximativ 20.000 km prin intermediul tehnologiei 2D şi aproximativ 3.000 km2 prin intermediul tehnologiei 3D seismic. Până în 2013, compania plănuieşte finalizarea a aproximativ 40 de sonde de explorare. Tehnologiile speciale de explorare şi de optimizare a ratei de recuperare a zăcămintelor utilizate de Petrom şi OMV vor face posibilă utilizarea licenţelor la potenţialul maxim. Pe lângă achiziţionarea acestor licenţe, se intenţionează realizarea unor noi achiziţii în domeniul producţiei şi participarea la licitaţii. Aceste activităţi vor facilita consolidarea rapidă a unui portofoliu remarcabil de explorare şi producţie.
Ca şi o caracteristică generală, noile proiecte beneficiază de poziţii geografice favorabile, care permit desfăşurarea operaţiunilor pe tot parcursul anului. Mai mult, proiectele se desfăşoară în apropierea unei infrastructuri deja existente, cum ar fi conducte de ţiţei cu capacităţi disponibile şi acces la rute de transport pentru activităţile de explorare.