Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - OMV Petrom accesează o linie de credit revolving de 1 miliard euro

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 21 mai 2015
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

     OMV Petrom accesează o linie de credit revolving de 1 miliard euro

  • Linia de credit multi-valută de 1 miliard euro înlocuieşte o linie de credit contractată în noiembrie 2011, care a însumat 930 de milioane euro, cu scadenţa în 2016
  • Facilitatea de credit a fost suprasubscrisă semnificativ, ceea ce demonstrează poziţia financiară solidă a companiei

OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din Sud Estul Europei, a contractat o linie de credit multi-valută în valoare de 1 miliard de euro, de la un sindicat format din 17 bănci. Facilitatea a fost contractată pentru a inlocui o altă linie sindicalizată, contractată în noiembrie 2011 şi neutilizată la data contractării noului împrumut. Noua facilitate are o maturitate de 5 ani şi posibilitate de prelungire pentru încă 2 ani consecutivi.

"Am refinanţat linia de credit contractată în 2011 înainte de scadenţa finală a acesteia pentru a beneficia de evoluțiile favorabile din prezent, de pe piețele financiare. Extinderea maturităţii programului de finanţare permite OMV Petrom să menţină o poziţie financiară solidă într-un context plin de provocări legate de preţul ţiţeiului. Faptul că oferta a fost suprasubscrisă într-un timp relativ scurt este o confirmare a credibilităţii de care se bucură OMV Petrom pe pieţele financiare", declară Andreas Matje, director financiar al OMV Petrom.

OMV Petrom a demarat procesul de refinanţare a creditului lucrând cu BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. şi UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  ca Aranjori Principali Mandataţi.

Sindicatul de bănci care contribuie la asigurarea finanţării include 17 bănci din România şi internaţionale.

Tranzacţia finală s-a încheiat pentru suma de 1 miliard euro, banii urmând să fie folosiţi de OMV Petrom, în măsura în care va fi necesar, pentru finanţarea operaţiunilor curente.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv

Andreas Matje
Director Financiar