Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Numirea expertului independent din cadrul procedurii de retragere

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data Raportului: 23.09.2010
Numele emitentului: OMV PETROM S.A.
Sediul: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numarul de telefon, fax: +40 372 429082/ +40 372 868518
Cod unic de identificare: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de inregistrare in registrul comertului : J 40/8302/1997
Capitalul social: 5,664,410,833.5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Numirea expertului independent, care va determina pretul actiunilor ce va fi platit actionarilor care si-au exercitat dreptul de retragere

In conformitate cu art. 113 alineatul 1 litera h) din Regulamentul 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,

Petrom anunta ca Registrul Comertului a desemnat PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL, cu sediul in Str. Barbu Vacarescu nr. 301-311 Cladirea Lakeview, sector 2, Bucuresti, numar de inregistrare in Registrul Comertului Bucuresti J40/25750/1994, membru ANEVAR nr. F10/0156, ca expert independent care va determina pretul actiunilor ce va fi platit actionarilor care si-au exercitat dreptul de retragere.

Mariana Gheorghe   
Director General