Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Noua Politica de Dividende

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 04 aprilie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Noua Politica de Dividende

Pentru a oferi actionarilor siguranta unui dividend stabil, predictibil şi atractiv în anii următori, OMV Petrom S.A. (Societatea) anunta o noua politica de dividende, dupa cum urmeaza:

"OMV Petrom S.A. (Societatea) se angajeaza sa asigure actionarilor o rentabilitate competitiva pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescator. Ne propunem sa crestem in fiecare an valoarea dividendului sau cel putin sa mentinem nivelul din anul anterior, in concordanta cu performanta financiara si necesarul de investitii, avand in vedere soliditatea financiara pe termen lung a Societatii."

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului

Peter Zeilinger
Membru al Directoratului
Upstream