Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Nou termen de judecata in dosarul nr. 47957/3/2005

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 25 ianuarie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Nou termen de judecata in dosarul nr. 47957/3/2005

In dosarul nr. 47957/3/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI-a comerciala, in care reclamantul Dan Paul, actionar al Petrom S.A, solicita suspendarea prin ordonanta presedintiala a Hotararilor nr. 2,3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom din data de 22 noiembrie 2005, solutia pronuntata a fost in sensul  respingerii cererii de ordonanta presedintiala a reclamantului ca neintemeiata.
In dosarul nr. 47958/3/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI-a comerciala, prin care reclamantul Dan Paul, actionar al Petrom S.A. solicita instantei anularea Hotararilor nr. 2,3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom din data de 22 noiembrie 2005, s-a acordat un nou termen de judecata pentru data de 14 februarie 2006.