Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Noi responsabilitati pentru Gheorghe Constantinescu in Grupul OMV si un nou Director General Executiv pentru Petrom

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 5 aprilie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Noi responsabilitati pentru Gheorghe Constantinescu in Grupul OMV si un nou Director General Executiv pentru Petrom

Domnul Gheorghe  Constantinescu, care a ocupat functia de Director General Executiv al Petrom din februarie 2003 si care a contribuit semnificativ la dezvoltarea cu succes a companiei inainte si in timpul privatizarii, precum si ulterior  acesteia, preia noi responsabilitati in cadrul Grupului OMV.
Incepand cu 15 iunie 2006, dl. Constantinescu va fi numit Senior Counsellor al Presedintelui Grupului OMV, domnul Wolfgang Ruttenstorfer si va fi responsabil cu alinierea companiei Petrom la cerintele Uniunii Europene (specificatii de produse, concurenta, mediu, liberalizarea pietei gazelor naturale). In aceasta calitate va lucra indeaproape cu Biroul reprezentativ OMV/Petrom din Bruxelles si cu sediul central al OMV din Viena.
Incepand cu data de 15 iunie 2006, responsabilitatile sale curente in calitate de Director General Executiv al Petrom vor fi preluate de doamna Mariana Gheorghe, care astazi demisioneaza din functia de membru al Consiliului de Administratie al Petrom.  Dna. Gheorghe a lucrat pentru BERD in ultimii 13 ani, administrand un portofoliu semnificativ de tranzactii internationale de finantare si colaborand strans cu Romania si Petrom.
In plus fata de functia de coordonare detinuta de Directorul General Executiv, dna. Gheorghe va fi responsabila cu Strategia Corporativa, Resurse Umane, Sanatate / Siguranta / Mediu si Comunicare.