Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 28 septembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:
Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti


Consiliul de Supraveghere a aprobat, in cadrul sedintei din data de 27 septembrie 2016, transferul, incepand cu 1 octombrie 2016, al Departamentului de Audit Intern, care actualmente face parte din Divizia Directorului Financiar, in Divizia Directorului General Executiv. Astfel, incepand cu 1 octombrie 2016, Departamentul de Audit Intern va raporta, din punct de vedere administrativ, Directorului General Executiv al OMV Petrom.
In consecinta, OMV Petrom anunta modificarea, incepand cu 1 octombrie 2016, a stadiului de conformare cu prevederea B.12 a Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, si anume "In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general executiv", in sensul trecerii de la neconformitate la conformitate partiala.

In scop functional, Departamentul de Audit Intern continua sa raporteze catre Directorat. Cu toate acestea, Comitetul de Audit sustine planul anual de audit intern. In plus, Comitetul de Audit este informat in mod regulat cu privire la principalele concluzii ale auditului intern. Prin urmare, in opinia noastra, independenta si obiectivitatea functiei de audit intern nu sunt afectate de aceasta structura de raportare din punct de vedere functional. De asemenea, Departamentul de Audit Intern nu a intampinat, in experienta sa anterioara, cazuri care ar putea fi considerate ca punand in pericol independenta sau obiectivitatea acestuia ca urmare a liniei functionale de raportare.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului