Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București, ca urmare a constituirii unui Comitet Prezidențial și de Nominali

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital şi Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
 
Data raportului: 23 martie 2017
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO 
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
 
 
Eveniment important de raportat: 

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București, ca urmare a constituirii unui Comitet Prezidențial și de Nominalizare, al Consiliului de Supraveghere
 
Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a aprobat pe 23 martie 2017, constituirea unui Comitet Prezidențial și de Nominalizare, compus din patru membri aleși de Consiliul de Supraveghere dintre membrii săi, respectiv Rainer Seele (Președinte), Manfred Leitner (Vicepreședinte), Dan Manolescu (membru – independent) și Joseph Bernhard Mark Mobius (membru). 
 
Principalul rol al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare este de a fi implicat în planul de succesiune al Directoratului, având responsabilitate deplină asupra procesului de selecție a candidaților pentru numirea în Directorat. De asemenea, Comitetului Prezidențial și de Nominalizare are dreptul de a face recomandări cu privire la propunerea de candidați pentru numirea în Consiliul de Supraveghere.
 
În consecință, OMV Petrom S.A. anunță modificarea, începând cu 23 martie 2017, a stadiului de conformare cu prevederea A.11 a Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, și anume "Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă", în sensul trecerii de la "neconformitate" la "conformitate parțială", având în vedere că în prezent Comitetul Prezidențial și de Nominalizare are un singur membru independent. 
 
Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului