Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Ministerul Economiei devine actionar Petrom in locul AVAS

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 20 ianuarie 2009
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 429 082 / +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Ministerul Economiei devine actionar Petrom in locul AVAS

In conformitate cu prevederile Legii nr. 308/30.12.2008 de respingere a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 101/2006, SC Depozitarul Central SA a efectuat, in data de 15 ianuarie 2009, transferul actiunilor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) la Petrom SA, in contul Ministerului Economiei.

Ulterior efectuarii transferului, Ministerul Economiei detine un numar de 11.690.694.418 actiuni, reprezentand 20.64% din capitalul social al Petrom.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv al Petrom SA