Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Lipsa unei cantitati din stocurile de produse petroliere aflate in custodia Petrotrans si Conpet

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 19 iulie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Lipsa unei cantitati din stocurile de produse petroliere aflate in custodia Petrotrans si Conpet

In trecut,  Petrom a utilizat pentru transportul produselor petroliere prin conducte serviciile companiilor Petrotrans si respectiv Conpet, in perioada in care conductele erau in patrimoniul Conpet.
Statul roman este actionarul majoritar in ambele companii.
Petrom a identificat lipsa unei cantitati de pana la 54.500 tone de stocuri de produse petroliere aflate in custodia Petrotrans, respectiv Conpet, fapt pentru care ambele companii au fost si sunt responsabile. Petrotrans sustine ca o cantitate de aproximativ 9.000 tone este inca recuperabila, insa cantitatea efectiv recuperata poate fi mult mai mica.
Pe langa pierderea cauzata de lipsa produselor, Petrom trebuie sa plateasca accizele si TVA corespunzatoare cantitatilor pierdute.
Intreagul prejudiciu rezultat din pierderea produselor, impreuna cu accizele si TVA ce trebuie platite, ar putea sa insumeze pana la 45 milioane EUR.
Petrom a renuntat la transportul produselor petroliere prin conducte in august 2004, de atunci folosind calea ferata ca metoda principala de transport. Petrom doreste sa reasigure investitorii sai ca astfel de pierderi semnificative de produse nu vor mai avea loc in viitor.

Au fost constituite provizioanele corespunzatoare in situatiile financiare ale companiei. Petrom va lua in considerare procedurile legale in vederea recuperarii pagubelor.