Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Investigatie a Consiliului Concurentei

Data raportului: 16 noiembrie 2011
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 429082
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Investigatie a Consiliului Concurentei

OMV Petrom SA ("OMV Petrom") a primit un raport de investigatie de la Consiliul Concurentei cu privire la pretinsa incalcare a reglementarilor privind concurenta, ca urmare a retragerii de pe piata a Eco Premium (benzina fara plumb aditivata cu substitut de plumb). Pretinsa incalcare priveste o serie de actori importanti ai pietei de carburanti.

Concluziile investigatiei Consiliului Concurentei, inclusiv posibilele sanctiuni, vor fi cuprinse in decizia finala a Consiliului Concurentei, care va fi emisa dupa formularea raspunsului OMV Petrom cu privire la forma actuala a raportului de investigatie si dupa audierea in fata Consiliului Concurentei. In conformitate cu reglementarile in vigoare in materie de concurenta sanctiunile maxime pot ajunge pana la 10% din cifra de afaceri.

OMV Petrom este de parere ca aceasta pretinsa incalcare este lipsita de temei si va lua toate masurile necesare pentru a asigura o reprezentare corecta a faptelor relevante care sa fie reflectate in decizia finala a Consiliului Concurentei.

In perioada pretinsei incalcari, Eco Premium reprezenta aproximativ 2% din piata romaneasca de carburanti. Decizia de a retrage de pe piata Eco Premium s-a bazat pe considerente de mediu si economice, tinand cont in mod adecvat de interesele consumatorilor.

Mariana Gheorghe
Presedintele Directoratului
Director General