Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - HOTĂRÂRILE Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 30 aprilie 2010
Denumirea entităţii emitente: S.C. OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429 082/0372 868 544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010, (0.91 MB, PDF)

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 29 aprilie 2010, (1.81 MB, PDF) 

  • Buget de investiţii aprobat pentru anul în curs, de circa 6,9 miliarde lei
  • Majorare de capital
  • Un nou membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom
  • Nu se vor distribui dividende
  • Desprinderea unor unităţi de afaceri din cadrul Diviziei de Marketing – toate activităţile de marketing vor fi consolidate într-o singură entitate

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă o serie de hotărâri care au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în data de 29 aprilie 2010.

Investiţii
AGOA a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2010. Astfel, investiţiile prognozate de companie se ridică la circa 6,9 miliarde lei, în creştere cu 67% faţă de nivelul investiţiilor realizate în 2009. Cea mai mare parte a investiţiilor, 51%, este destinată activităţilor de Explorare şi Producţie, 25% din buget revine activităţilor de Gaze şi Energie, 15% vor reprezenta investiţiile în Rafinare, restul fiind destinat pentru investiţii în Marketing şi Corporate. 

Majorarea capitalului social al Societăţii
AGEA a aprobat delegarea, pentru o perioadă de un an, către Directorat, a competenţelor privind majorarea capitalului social al OMV Petrom SA. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu până la maxim 50% din capitalul subscris la data hotărârii AGEA din 29 aprilie 2010, respectiv cu maxim 2.832.205.416,75 lei. Autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social expiră în momentul în care sumele încasate în urma emisiunii noilor acţiuni ating pragul de 600.000.000 euro (calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României aplicabil la data respectivei decizii a Directoratului).

Majorarea capitalului societăţii vizează asigurarea de fonduri pentru susţinerea programului investiţional. Pentru dezvoltarea durabila a activităţii şi pentru a atinge potenţialul de creştere al companiei, nivelul investiţiilor anuale în România se va ridica la circa 1,2 -1,5 miliarde euro în anii următori.

Mark Mobius în Consiliul de Supraveghere al Petrom
La propunerea SC Fondul Proprietatea SA, AGOA a aprobat numirea domnului Joseph Bernhard Mark Mobius, ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, pentru perioada mandatului în curs al Consiliului de Supraveghere. Dl. Mark Mobius îi succede dlui. Daniel Costea, care a deţinut funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere, numit ca urmare a propunerii Fondului Proprietatea SA., în perioda 28 aprilie 2009 – 29 aprilie 2010.

Dividende
AGOA Petrom a aprobat propunerea Directoratului de a nu distribui dividende pentru exerciţiul financiar 2009. Propunerea Directoratului a fost formulată având în vedere nivelul ridicat de lichiditate de care este nevoie pentru susţinerea necesarului de investiţii al companiei.

Desprinderea în interesul Societăţii a trei unităţi de afaceri ale Diviziei Marketing, în vederea consolidării tuturor activităţilor de marketing într-o singură entitate
AGEA a aprobat de principiu desprinderea în interesul Societăţii a unor active şi pasive aferente a trei unităţi de afaceri din cadrul Diviziei de Marketing a Societăţii. Desprinderea efectivă va fi aprobată de o adunare generală extraordinară a acţionarilor ce va fi convocată ulterior, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Desprinderea acestor unităţi de afaceri face parte din procesul de consolidare a activităţilor de marketing ale Grupului Petrom in România. OMV Petrom intenţionează să transfere activităţile de marketing din România, care în prezent se desfăşoară prin trei persoane juridice – OMV Petrom SA, OMV Petrom Marketing SRL şi M.P. Petroleum Distribuţie SRL – către o singură entitate.

Consolidarea activităţilor de marketing într-o singură entitate va aduce o serie de beneficii:

  • Coordonare îmbunătăţită a activităţii Societăţilor menită să creeze valoare adăugată prin sinergiile de la nivel de grup;
  • Optimizarea organizării şi implementării proceselor standard comune de afaceri, ceea ce va genera o eficientizare crescută a administrării costurilor;
  • Rapiditate crescută în mecanismul decizional şi un sistem mai flexibil de administrare a activităţii.

Având în vedere că o singură entitate, OMV Petrom Marketing SRL, va administra două branduri premium în cadrul aceleiaşi pieţe - OMV şi PETROMV, optimizarea portofoliului de branduri este, de asemenea, necesara. Prin urmare, în România, compania va continua să se concentreze asupra brandurilor Petrom şi OMV, staţiile PETROMV urmând a fi rebranduite, parte din ele cu brandul OMV, parte din ele cu brandul Petrom.

Mariana Gheorghe    
Director General Executiv