Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere 25 03 2015

In conformitate cu Legea nr.297/2004 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 25 martie 2015
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

OMV Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, anunţă următoarele hotărâri care au fost decise de către Consiliul de Supraveghere în cadrul şedinţei din data de 24 martie 2015:

a) Redenumirea segmentelor de activitate

Consiliul de Supraveghere a hotărât redenumirea segmentelor de activitate ale OMV Petrom începând cu data de 1 aprilie 2015, astfel:

  • Segmentul Explorare şi Producție va deveni segmentul Upstream
  • Segmentul Rafinare şi Marketing va deveni segmentul Downstream Oil
  • Segmentul Gaze şi Energie va deveni segmentul Downstream Gas.

b) Schimbări în Directorat şi un nou mandat pentru Directorat

Consiliul de Supraveghere a numit următorii membri ai Directoratului pentru o perioada de patru ani începând cu 17 aprilie 2015 pana la 17 aprilie 2019:

1) Mariana Gheorghe – Director General Executiv şi Preşedinte al Directoratului;
2) Andreas Matje – Director Financiar şi Membru al Directoratului;
3) Gabriel Selischi – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea Upstream;
4) Neil Anthony Morgan – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea Downstream oil
5) Lǎcrǎmioara Diaconu-Pinţea – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea Downstream gas.

Mandatul de membru în Directorat al lui Cristian Secoşan va înceta începând cu 17 aprilie 2015.

Noul membru al Directoratului, Lǎcrǎmioara Diaconu-Pinţea, 41 de ani, a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe București în 1997 şi deţine un MBA de la Universitatea de Economie şi Administrarea Afacerii din Viena din 2008. Ea şi-a început cariera în OMV Petrom în 1998 în cadrul Direcției Strategie, Planificare, Dezvoltare. Ulterior a deţinut diverse poziţii de conducere în cadrul OMV Petrom, de la Director Dezvoltare Corporativă cu atribuţii în Fuziuni şi Achiziţii, Relaţia cu Investitorii şi Strategie la Director al Unităţii de Afaceri Electricitate, de la crearea acesteia în octombrie 2007. În perioada ianuarie 2012–septembrie 2013, Lǎcrǎmioara a fost Vicepreşedinte Relaţia cu Investitorii în cadrul Grupului OMV. Actualmente este responsabilă cu activitatea de Business Suport Explorare şi Producție din cadrul OMV E&P Gmbh în Viena.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Preşedinte al Directoratului