Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotararea Consiliului de Administratie din data de 8 Noiembrie 2005, privind restructurarea capitalului

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 9 noiembrie 2005
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie din data de 8 Noiembrie 2005, privind restructurarea capitalului

Petrom anunta ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 8 Noiembrie, a fost aprobata restructurarea contabila a capitalurilor proprii, avand ca rezultat o imagine imbunatatita si justa a bilantului si in special, o transparenta mai mare a capitalurilor proprii ale companiei.

Pierderea reportata din anii anteriori (3.048.665.900 RON) va fi diminuata in masura maxima permisa prin compensare cu sumele reprezentand rezerva din reevaluare (697.898.500 RON) si cu sumele din contul de prime de emisiune (2.060.096.384 RON). Pierderea reportata ramasa dupa implementarea compensarii descrise mai sus se va ridica la 290.670.016 RON.

Operatiunea va fi reflectata in situatiile financiare auditate pentru anul 2005, care vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termenul legal.

Aceasta masura confera companiei  avantajul suplimentar de a se plasa intr-o  pozitie mult mai favorabila pentru a reincepe distribuirea de dividende intr-un viitor mai apropiat