Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotararea Consiliului de Administratie din data de 18 octombrie 2005, privind achizitia participatiei de control la Rafiserv Petrobrazi S.A si Rafiserv Arpechim S.A.

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 20 octombrie 2005
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie din data de 18 octombrie 2005, privind Aprobarea contractului de prestari servicii incheiat intre Petrom si Petromservice

Relatia dintre Petrom si Petromservice este guvernata in prezent de un contract incheiat in anul 2002, avand ca obiect mentenanta si alte servicii prestate catre Petrom. Petromservice a fost infiintata prin externalizarea serviciilor respective din Petrom – pe cale de consecinta, Petromservice este angajatorul fostilor salariati ai Petrom. In anul 2004, obiectul contractului a fost suplimentat prin externalizarea unor servicii de reparatii sonde din Petrom. Contractul existent este valabil pana la 1 martie 2007.
Petrom si Petromservice au convenit sa inlocuiasca contractul existent cu unul nou, valabil pana in anul 2012, fapt ce va permite o restructurare semnificativa a operatiunilor comune, in special a activitatilor de mentenanta si reparatii sonde prestate de catre Petromservice in beneficiul Petrom. Acesta restructurare reflecta procesul intern care se desfasoara in Petrom in ceea ce priveste cresterea eficientei propriilor activitati de reparatii sonde.
Cresterile in eficienta sunt sprijinite de introducerea unui sistem bazat pe comenzi de lucrari. Pentru serviciile de reparatii sonde, numarul de formatii ale Petromservice care vor presta servicii Petrom va fi redus iar schimburile de noapte vor fi eliminate in anul 2006. Pentru mentenanta si servicii de operare, numarul total de personal al Petromservice care va presta servicii Petrom si care va fi implicat in mod direct in operatiuni va fi redus in conformitate cu necesarul Petrom agreat.
Tarifele/ratele de servicii au fost convenite pentru anul urmator si vor face obiectul renegocierii anuale.
Pentru a sprijini eforturile de restructurare ale Petromservice, Petrom a convenit sa asigure un anumit nivel minim de lucrari in valoare de 180 milioane Euro in anul 2006 (comparat cu un volum efectiv de 243 milioane Euro (9867 Mld ROL) in anul 2004) si cu 200 milioane Euro conveniti pentru anul 2005. Suma minima va descreste cu 10% in fiecare dintre anii urmatori. Petrom a convenit de asemenea sa suporte platile compensatorii aferente oricaror concedieri colective implementate de Petromservice pana la 31 decembrie 2007.
Petromservice a fost de acord sa isi imbunatateasca standardele de calitate si procedurile de operare astfel incat sa obtina certificarea de la Norske Veritas pana la 30 iunie 2008 sau, in mod alternativ, sa includa in structura actionariatului sau un partener international reputat acceptabil pentru Petrom pana la 31 decembrie 2007. Petromservice a fost de asemenea de acord sa implementeze un plan prin care sa se asigure conformarea cu standardele Petrom privind sanatatea, siguranta si preotectia mediului inconjurator.
Petromservice a convenit sa isi schimbe denumirea comerciala si emblema pana la 31 decembrie 2007 astfel incat sa nu mai sugereze or relatie de afiliere cu Petrom.
Intrarea in vigoare a contractului este conditionata de obtinerea aprobarii contractului de catre Consiliul Concurentei din Romania.