Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2016

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 26 aprilie 2016
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2016, (PDF, 1007,0 KB)