Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 22 aprilie 2013
Denumirea entităţii emitente: S.C. OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429 082/0372 868 518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 22 aprilie 2013, (0.63 MB, PDF)