Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Dosar privind uciderea din culpa - hotararea instantei de apel

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11 octombrie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: +40 372 160697/ +40 372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5,664,410,833.5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat: 
Dosar privind uciderea din culpa – hotararea instantei de apel

In dosarul in care OMV Petrom S.A. este acuzata de ucidere din culpa, instanta de apel – Curtea de Apel Ploiesti – s-a pronuntat in sensul ca: a admis apelurile declarate de OMV Petrom S.A. si partile civile impotriva sentintei penale pronuntata de instanta de fond in 6 martie 2018, a desfiintat in totalitate sentinta apelata si a trimis cauza primei instante pentru rejudecare. 

Acuzatia se refera la un incident petrecut langa una dintre sondele societatii localizate in Aricestii Rahtivani in judetul Prahova, unde victima a fost gasita decedata.
Informatia privind sentinta penala a fost publicata prin raportul curent al OMV Petrom S.A. din 6 martie 2018.

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului

Filip Neagu
Director Departament Juridic