Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Decontarea actiunilor ordinare si actualizare privind listarea si admiterea la tranzactionare a GDR-urilor

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU TRANSMIS CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTA JURISDICTIE ÎN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR CONSTITUI O ÎNCALCARE A LEGISLATIEI SAU REGLEMENTARILOR ÎN VIGOARE ÎN RESPECTIVA JURISDICTIE

In sensul legislatiei valorilor mobiliare din Romania, prezentul anunt nu reprezinta o oferta, un material publicitar sau un prospect. Investitorii nu trebuie sa subscrie sau sa achizitioneze valori mobiliare în baza prezentului anunt.

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19 octombrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:
Decontarea actiunilor ordinare si actualizare privind listarea si admiterea la tranzactionare a GDR-urilor

OMV Petrom S.A. ("Compania") se refera la anunturile sale din 14 octombrie 2016 si 17 octombrie 2016, în legatura cu vanzarea partiala de catre Fondul Proprietatea S.A. ("Vanzatorul") a actiunilor sale ordinare (sub forma de actiuni ordinare si GDR-uri) detinute în Companie.

In data de 19 octombrie 2016, Compania a primit de la Vanzator un anunt referitor la oferta publica secundara a Vanzatorului cu privire la vanzarea partiala a Actiunilor sale (sub forma de Actiuni si GDR-uri) detinute în Companie. In anunt se confirma faptul ca transferurile actiunilor ordinare au fost decontate prin sistemul Depozitarului Central in data de 19 octombrie 2016.

Compania confirma ca toate conditiile ca GDR-urile sa fie: (i) admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autoritatii de Conduita Financiara a Regatului Unit (UK Financial Conduct Authority) si (ii) admise la tranzactionare pe piata principala pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra (London Stock Exchange plc) au fost indeplinite. Compania se asteapta ca admiterea la listare a GDR-urilor sa aiba loc la data de 20 octombrie 2016.

Anuntul primit de la Vanzator este disponibil pe websitul Companiei la www.omvpetrom.com > Relatia cu investitorii > Prospect.

Extras din anuntul Fondul Proprietatea:
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, în calitate de Administrator de Investitii al Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul"), doreste sa informeze investitorii ca transferurile actiunilor ordinare au fost decontate prin sistemul Depozitarului Central in data de 19 octombrie 2016.

Fondul confirma ca toate conditiile pentru GDR-uri de a fi admise (i) la listare pe segmentul standard al listei oficiale a UK Financial Conduct Authority si (ii) la tranzactionare pe piata principala a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc, au fost îndeplinite. Fondul se asteapta ca admiterea la listare si decontarea GDR-urilor sa aiba loc in data de 20 octombrie.

Fondul va anunta investitorii cu privire la rezultatele finale ale vanzarii partiale a Actiunilor sale (sub forma de Actiuni si GDR-uri) detinute în OMV Petrom S.A. de îndata ce tranzactia este finalizata.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Informatii juridice importante
Acest anunt este strict în scop informativ si nu intentioneaza sa reprezinte, si nu trebuie înteles ca, o oferta de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de oferta de a cumpara sau subscrie valori mobiliare sau un anunt al unei solicitari viitoare a unei oferte de a cumpara sau subscrie valori mobiliare si nu va constitui o oferta, solicitare sau vanzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau alta jurisdictie în care o astfel de oferta, solicitare sau vanzare este ilegala înaintea înregistrarii, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdictie, si distributia acestui comunicat în jurisdictii poate fi restrictionata în mod similar.

Valorile mobiliare nu au fost si nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, si pot fi oferite si vandute în Statele Unite ale Americii (precum este definit in Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite din 1933, astfel cum a fost modificat ("US Securities Act") doar daca sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei exceptii valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio oferta publica de valori mobiliare în Statele Unite.

Acest anunt nu reprezinta un anunt de Oferta, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislatiei romanesti privind valorile mobiliare si nu constituie si nu este parte a niciunei oferte sau invitatii de a vinde, si nu reprezinta niciun fel de solicitare sau oferta de a cumpara sau subscrie pentru niciun fel de Actiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare si nici nu va reprezenta (partial sau integral) si nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut în vedere în legatura cu vreun contract. Oferta si distributia acestui anunt si alte informatii în legatura cu Oferta în anumite jurisdictii poate fi restrictionata prin lege, iar persoanele care intra în posesia oricaror documente sau informatii la care se face referire în acest anunt trebuie sa se informeze si sa respecte orice astfel de restrictii. Orice abatere de la respectarea acestor restrictii poate constitui o încalcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdictii. Nicio cumparare de valori mobiliare nu trebuie efectuata în baza prezentului anunt. Informatia continuta în acest anunt este numai pentru scopuri de informare generala si nu presupune a fi integrala sau completa. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informatia cuprinsa în acest anunt, sau pe acuratetea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.

Aceasta comunicare este adresata numai catre, în oricare stat din Zona Economica Europeana (altele decat Romania sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplica Directiva 2003/71/EC, cu modificarile ulterioare (împreuna cu oricare masuri implementate în oricare stat membru, "Directiva privind Prospectul"), acele persoane care se califica drept investitori calificati (conform definitiei din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) ("Investitori Calificati") dintr-un asemenea stat membru, si alte persoane carora acest document le poate fi comunicat în mod legal. Orice investitie sau activitate legata de investitii la care face referire acest anunt este disponibila, în oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decat Romania sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificati si poate fi dezvoltata numai cu astfel de persoane. Orice persoana dintr-un stat membru al Zonei Economice Europene (altele decat Romania sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui sa actioneze sau sa se bazeze pe acest anunt sau continutul acestui anunt.

Aceasta comunicare este adresata numai catre (i) persoane care se afla în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificati si au (a) experienta profesionala în chestiuni privind investitiile, aflate sub incidenta articolului 19(5) al Actului privind Serviciile si Pietele Financiare din 2000 (Promovare Financiara) Ordinul 2005, cu modificarile ulterioare ("Ordinul") sau (b) entitati cu venituri ridicate si alte persoane carora li se poate în mod legal comunica acest anunt, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate si investitori sofisticati certificati sau auto certificati, asa cum este descris în Articolele 48, 50 si 50A ale Ordinului sau (d) persoane carora acest anunt le poate fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite "Persoane Relevante"). Orice activitate de investitii la care face referire acest anunt va fi disponibila catre si va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoana care nu este Persoana Relevanta nu ar trebui sa actioneze sau sa se bazeze pe acest document sau continutul acestuia.

Informatia continuta în acest anunt este numai pentru scopuri de informare generala si nu presupune a fi integrala sau completa. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informatia cuprinsa în acest anunt, sau pe acuratetea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informatia din acest anunt este supusa modificarilor.

Nici anuntul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau orice alta jurisdictie în care ar constitui o violare a legilor si regulamentelor relevante.