Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Decizia Comerciala a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a V-a Comerciala in dosarul nr. 47958/3/2005: respingerea apelului domnului Dan Paul de anulare a hotararilor AGEA Petrom/22 noiemb

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 21 noiembrie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Decizia Comerciala a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a V-a Comerciala in dosarul nr. 47958/3/2005: respingerea apelului domnului Dan Paul de anulare a hotararilor AGEA Petrom/22 noiembrie 2005

Prin decizia comerciala nr. 543 din 6 noiembrie 2006 Curtea de Apel a respins ca nefondat apelul domnului Dan Paul Viorel impotriva sentintei comerciale nr. 1708/11.04.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala. Prin sentinta mai sus mentionata s-a respins cererea  domnului Dan Paul Viorel, actionar al Petrom S.A., prin care reclamantul a  solicitat instantei anularea Hotararilor nr. 2,3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom din data de 22 noiembrie 2005.