Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 aprilie 2014

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 25 martie 2014
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

  • Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii OMV Petrom S.A. pentru data de 29 aprilie 2014
  • Propunere de dividend brut pe actiune de 0,0308 lei

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea pietei de capital nr. 297/2004 si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, OMV Petrom S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 29 aprilie 2014 (Anexa A).

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor cel tarziu incepand cu data de 27 martie 2014.

Propunerea Directoratului catre AGOA este de a distribui catre actionari un dividend brut pe actiune in valoare de 0,0308 lei. Detalii privind propunerea de dividend se gasesc in Anexa B a acestui raport.

Convocarea AGOA si propunerea de distribuire dividende au fost aprobate de catre Directorat si, ulterior, de Consiliul de Supraveghere in sedinta sa din data de 25 martie 2014. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in doua ziare de circulatie nationala.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului    

Andreas Matje
Director Financiar