Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 22 aprilie 2013

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 21 martie 2013
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

  • Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii OMV Petrom S.A. pentru data de 22 aprilie 2013
  • Propunere de dividend brut pe actiune de 0,028 lei

In conformitate cu Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, Legea pietei de capital nr. 297/2004 si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, OMV Petrom S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 22 aprilie 2013 (Anexa A).

Propunerea Directoratului catre AGOA este de a distribui catre actionari un dividend brut pe actiune in valoare de 0,028 lei. Detalii privind propunerea de dividend se gasesc in Anexa B a acestui raport.

Convocarea AGOA si propunerea de distribuire dividende au fost aprobate de catre Directorat si, ulterior, de Consiliul de Supraveghere in sedinta sa din data de 21 martie 2013. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in doua ziare de circulatie nationala.

Anexe:

A. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 22 aprilie 2013, (PDF, 403,4 KB)

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului

Andreas Matje
Director Financiar