Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor din 27 aprilie 2012

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 23 martie 2012
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Strada Coralilor nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 429082 / 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Convocarea  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2012 si valoarea dividendului aferent anului financiar 2011

In conformitate cu Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, Legea pietei de capital nr. 297/2004 si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, OMV Petrom S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala a Actionarilor (AGOA) in data de 27 aprilie 2012.

Convocarea AGOA si propunerea de dividend au fost aprobate in sedinta Directoratului din data de 23 martie 2012. Convocarea AGOA a fost trimisa spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in doua ziare de circulatie nationala.

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 26 martie 2012.

De asemenea, precizam ca propunerea Directoratului este de a se distribui catre actionari dividende cu o valoare bruta per actiune de 0,031 RON. Valoarea totala a dividendelor propusa a fi distribuita avand in vedere numarul total de actiuni este de 1.755,96 milioane RON.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului

Luiza Tomescu-Dinu
Director Departamentul Juridic