Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport Curent - Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 26 aprilie 2011

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM
 

Data raportului: 24 martie 2011
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Convocare Adunarea Generala a Actionarilor societatii OMV Petrom S.A. pentru data de 26 (27) aprilie 2011

In conformitate cu Legea 297/2004 si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, OMV Petrom S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26 (27) aprilie 2011 avand ordinea de zi prezentata in anexe. 

Convocare AGOA 26 aprilie 2011.pdf, (0.42 MB, PDF) 

Convocare AGEA 26 aprilie 2011.pdf, (0.34 MB, PDF) 

Sorana Baciu
    
Director Directia Strategie, Dezvoltare Corporativa si Relatia cu Investitorii