Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Completare ordine de zi a Adunării Generala Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie (prima convocare)/29 aprilie (cea de-a doua convocare) 2015

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 15 aprilie 2015
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Completare ordine de zi a Adunării Generala Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie (prima convocare)/29 aprilie (cea de-a doua convocare) 2015

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom, care va avea loc la data de 28 aprilie (prima convocare)/ 29 aprilie (cea de-a doua convocare) 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1614 din data de 26 martie 2015, se completează astfel:

A. Având în vedere modificările aduse procedurii de plată a dividendelor prin Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2006 şi a Regulamentului nr. 6/2009, și în lumina prevederilor punctului 2 al articolului III din Regulamentul nr. 3/2015, se actualizează punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA, conform anexa.

B. În temeiul solicitării acţionarului – Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi Mediului de Afaceri, având nr. 1501544/31.03.2015, se adaugă două noi puncte pe ordinea de zi a AGOA 71 şi 72, conform anexa.

Completare ordine de zi a Adunării Generala Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie (prima convocare)/29 aprilie (cea de-a doua convocare) 2015, (PDF, 153,9 KB)

Mariana Gheorghe
Director General Executiv