Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie / 27 aprilie 2016

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 12 aprilie 2016
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București

Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie / 27 aprilie 2016

Ordinea de azi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom S.A., convocată pentru data de 26 aprilie (prima convocare) / 27 aprilie (cea de-a doua convocare) 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1222 din data de 25 martie 2016 și în ziarele de circulaţie naţională "Ziarul Financiar" şi "Bursa" din data de 25 Martie 2016, se completează, în baza solicitării nr. 101381/08.04.2016 transmise de acţionarul - Statul Român, prin Ministerul Energiei, cu două noi puncte, 71 şi 72. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor completată este anexată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor OMV Petrom S.A., convocată pentru aceeași dată, respectiv 26 aprilie (prima convocare) / 27 aprilie (cea de-a doua convocare) 2016, rămâne neschimbată.

Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie / 27 aprilie 2016, (PDF, 137,9 KB)

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului