Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - AVAS becomes Petrom’s shareholder replacing MEC

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 28 februarie 2007
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

AVAS devine actionar Petrom in locul MEC
In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.101/2006, SC Depozitarul Central SA a efectuat in data de 26 februarie 2007, transferul actiunilor detinute de Ministerul Economiei si Comertului la Petrom SA in contul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS).

Ulterior efectuarii transferului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine un numar de 17.481.773.996 actiuni reprezentand 30,862% din capitalul social al Petrom.