Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Apel motivat impotriva sentintei nr. 1708/11.04.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 47958/3/2005

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 14 iunie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Apel motivat impotriva sentintei nr. 1708/11.04.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 47958/3/2005: respingerea solicitarii domnului Dan Paul de anulare a hotararilor AGEA Petrom/22 noiembrie 2005

In data de 13 iunie 2006 dl. Dan Paul Viorel, actionar Petrom S.A., a depus la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala, apel motivat impotriva sentintei nr. 1708/11.04.2006 pronuntate in dosarul nr. 47858/2005, prin care s-a respins cererea de anulare a Hotararilor nr. 2, 3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom din data de 22 noiembrie 2005.