Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Amanarea judecarii recursului in procesul nr. 47958/3/2005 privind anularea Hotararilor nr. 2,3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom din data de 22 noiembrie

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 5 iunie 2007
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Amanarea judecarii recursului in procesul nr. 47958/3/2005 privind anularea Hotararilor nr. 2,3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom din data de 22 noiembrie 2005.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Comerciala, a fixat un nou termen, pentru data de 28 septembrie 2007, pentru judecarea recursului formulat de dl. Dan Paul la Decizia Comerciala nr. 543/06.11.2006, deoarece avocatul recurentului Dan Paul a depus la dosar cerere de imposibilitate de prezentare din motive de sanatate.

Prin decizia comerciala nr. 543 din 6 noiembrie 2006, Curtea de Apel a respins ca nefondat apelul domnului Dan Paul Viorel impotriva sentintei comerciale nr. 1708/11.04.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala.

Prin sentinta mai sus mentionata s-a respins cererea domnului Dan Paul Viorel, actionar al Petrom S.A., prin care reclamantul a solicitat instantei anularea Hotararilor nr. 2,3 si 4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petrom din data de 22 noiembrie 2005.

Calendar financiar 2007