Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Petrom achizitionează activitatea de servicii petroliere din cadrul Petromservice

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 18 septembrie 2007
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

  • Petrom achiziţioneazǎ activitatea de servicii petroliere din cadrul Petromservice
  • Achiziţia activităţii de servicii petroliere va îmbunătăţii calitatea şi eficienţa în cadrul Diviziei de Explorare şi Producţie a Petrom şi va contribui la reducerea costurilor
  • Integrarea serviciilor petroliere este importantă pentru activitatea de explorare şi producţie Petrom
  • Program de modernizare planificat pentru serviciile petroliere din Petrom

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, a semnat astăzi un contract pentru achiziţia activităţii de servicii petroliere a Petromservice, servicii aferente activităţilor de explorare şi producţie ale Petrom. Achiziţia şi integrarea ulterioară în Petrom vor susţine două obiective strategice ale Diviziei de Explorare şi Producţie, stabilizarea producţiei de ţiţei şi gaze şi reducerea costului de producţie. Programul de modernizare pentru serviciile petroliere va avea o contribuţie majoră la îndeplinirea acestor obiective de Explorare şi Producţie. Preţul de achiziţie este de 328,5 milioane euro. Aprobarea Consiliului Concurenţei este necesară şi este aşteptată pentru sfârşitul acestui an. Finalizarea tranzacţiei este aşadar estimată să aibă loc la începutul anului 2008.

Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Petrom: „Piaţa românească pentru servicii petroliere, altele decât cele oferite de Petromservice, nu este pregătită să ofere volumul şi calitatea serviciilor cerute de Petrom. Prin urmare, am beneficiat de această oportunitate de a cumpăra activitatea de servicii petroliere a Petromservice şi de a o integra în companie. Acest fapt ne va permite să începem un amplu proces de modernizare a serviciilor petroliere, pentru a creşte calitatea şi eficienţa. Acest pas ne va ajuta să obţinem rezultate mai bune şi să ne atingem obiectivele strategice în Divizia de Explorare şi Producţie”.

Activitatea de servicii petroliere din cadrul Petromservice constă în active mobile, accesorii şi stocuri, clădiri şi terenuri aferente, precum şi unele contracte încheiate cu terţi şi legate de activitatea de servicii petroliere. În plus, circa 9,800 de salariaţi Petromservice vor fi transferaţi în Petrom.

Preţul achiziţiei de 328,5 milioane de euro se bazează pe o evaluare detaliată a Petrom. În plus, Petrom a angajat două renumite companii independente care activează pe plan internaţional, pentru a efectua evaluarea.

Integrarea serviciilor petroliere va duce la crearea unui nou departament în cadrul Petrom, Servicii pentru Explorare şi Producţie. Se va investi consistent, circa 90 de milioane de euro în următorii ani, în tehnologii şi echipamente de ultimă oră, în infrastructură şi aplicaţii IT. Se vor introduce procese şi proceduri moderne pentru eficientizarea activităţii. În continuare, se vor crea sinergii prin utilizarea serviciilor interne de Financiar şi IT&C.
Integrarea serviciilor petroliere în cadrul Petrom va duce la o reducere semnificativă a costului de producţie, de circa 1,5 USD/bep.