Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

OMV Petrom confirmă că Strategia 2030 progresează conform planului, o transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon, concomitent cu creșterea dividendelor distribuite către acționari

 • Strategia 2030: reziliență, progres semnificativ, ținte-cheie menținute
 • Creșterea și accelerarea proiectelor cu emisii de carbon reduse și zero: ~2,5 GW capacitate de energie electrică din surse regenerabile (inclusiv prin parteneriate) și >5.000 de puncte de încărcare pentru vehicule electrice până în 2030
 • Neptun Deep progresează conform planului în vederea primelor livrări de gaze naturale în 2027
 • Creșterea dividendelor distribuite la o medie de 50% din fluxurile de trezorerie din activitatea de exploatare până în 2030
 • Operațiuni cu emisii Net Zero până în 2050

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, continuă transformarea activităților și produselor sale, conform Strategiei 2030 a companiei, pentru a contribui la un viitor cu emisii de carbon reduse. Ambiția strategică rămâne neschimbată – aceea de a fi lider în tranziția energetică în Europa de Sud-Est, prin cele trei direcții strategice: Tranziția către emisii de carbon reduse și zero, Dezvoltarea regională a gazelor naturale și Optimizarea activităților tradiționale. Pentru a susține implementarea Strategiei 2030, OMV Petrom investește 11 miliarde de euro în perioada 2022-2030. Strategia 2030 permite OMV Petrom să realizeze următoarele:

 • Dezvoltarea celei mai mari resurse de gaze naturale din UE;
 • Dezvoltarea celui mai vast portofoliu de proiecte noi de energie electrică din surse regenerabile din România;
 • Cele mai ample investiții pentru decarbonarea transportului din România prin producția de combustibili sustenabili și dezvoltarea celei mai extinse rețele de stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Christina Verchere, Director General Executiv al OMV Petrom: “Ne menținem angajamentul privind Strategia noastră 2030 de transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon, efectuând în același timp unele ajustări-cheie: o dezvoltare mai rapidă a surselor regenerabile, o țintă mai ambițioasă în domeniul electro-mobilității, progresând totodată cu proiectul nostru de gaze naturale offshore Neptun Deep, care avansează conform planului, în vederea începerii producției în 2027. Cu o disciplină riguroasă a capitalului și performanță financiară solidă, ne propunem să creștem distribuțiile de dividende, fiind foarte competitivi față de companiile similare din sector”.

Tranziția către emisii de carbon reduse și zero

Proiectele cu emisii de carbon reduse și zero vor reprezenta circa o treime din valoarea totală de 11 miliarde de euro a investițiilor, respectiv 3,7 miliarde de euro în perioada 2022-2030 și o cincime din EBIT CCA excluzând elementele speciale1 în 2030. În mai puțin de 3 ani de la lansarea strategiei, compania a făcut progrese semnificative:

 • Energie electrică din surse regenerabile: portfoliul actual de proiecte de energie solară și eoliană depășește ținta inițială propusă pentru 2030, de peste 1 GW. Compania vizează acum o capacitate de ~2,5 GW de energie electrică din surse regenerabile până în 2030, inclusiv din partneriate. Aceasta se traduce într-o producție electrică netă anuală de ~4,7 TWh, din care 2,4 TWh net pentru OMV Petrom de atins până în 2030.
 • Combustibili sustenabili: Compania a anunțat recent decizia finală de investiție pentru o nouă instalație de producție de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF) și motorină din surse regenerabile (HVO) la rafinăria Petrobrazi, împreună cu două unități de producție de hidrogen verde, ce va fi utilizat în producția de biocombustibili. Pe baza capacității SAF/HVO de 250 mii tone/an, OMV Petrom urmează să devină primul mare producător de combustibili sustenabili din regiune până în 2028. Utilizând fonduri UE nerambursabile, OMV Petrom și-a accelerat proiectele de hidrogen verde în Petrobrazi, cu scopul de a ajunge la o capacitate de 100 MW până în 2030. În ceea ce privește biocombustibilii în general, ne-am ajustat ritmul față de planul nostru inițial de a ajunge la 600 mii tone/an producție până în 2030, iar acum ne așteptăm să producem 300 mii tone/an, reflectând nivelul de maturitate a tehnologiei și evoluțiile pieței.
 • Electro-mobilitate: După achiziționarea rețelei Renovatio, OMV Petrom este pe cale să-și atingă ambiția de aproximativ 1.000 de puncte de încărcare până la sfârșitul anului, poziționându-se ca un jucător foarte important în electro-mobilitate. Compania își propune acum să aibă mai mult de 5.000 de puncte de încărcare până în 2030 și să devină, astfel, cel mai mare furnizor de servicii de electro-mobilitate în România.

Dezvoltarea regională a gazelor naturale

Gazele naturale reprezintă o componentă importantă în strategia OMV Petrom, datorită rolului lor în tranziția energetică și pentru securitatea aprovizionării cu energie. OMV Petrom are peste 40 de ani de experiență ca operator în Marea Neagră și consideră că această regiune deține un potențial semnificativ de hidrocarburi. În prezent, compania se concentrează pe activități offshore în România și Bulgaria.

 • Neptun Deep se află în centrul acestui pilon strategic, contribuind la independența energetică și la creșterea economică a României. Dezvoltarea Neptun Deep este importantă pentru asigurarea creșterii durabile a producției pe termen lung și pentru costuri de producție reduse, generând în același timp profituri semnificative. De la lansarea Strategiei 2030 în 2021, proiectul a înregistrat progrese semnificative, decizia finală de investiție fiind luată în 2023. Toate contractele principale de execuție au fost atribuite. Proiectul progresează conform planului în vederea primei producții de gaze naturale în 2027, încadrându-se în bugetul total de până la 4 miliarde de euro.
 • În perimetrul Han Asparuh din Bulgaria, OMV Petrom a devenit operatorul licenței și desfășoară în continuare activități de explorare.

Per ansamblu, contribuția proiectelor de dezvoltare regională în valoarea totală a EBIT CCA excluzând elementele speciale este estimată la circa o treime în 2030, în principal din Neptun Deep.

Optimizarea activităților tradiționale

Compania continuă să valorifice modelul său de afaceri integrat, cu accent pe valoare mai presus de volum și excelență operațională în toate segmentele de activitate. Ponderea cumulativă a investițiilor alocate activelor tradiționale va scădea la aproximativ 45% până în 2030, de la aproape 100% în 2023, având, totuși, o contribuţie solidă de peste 50% la EBIT-ul CCA excluzând elementele speciale al Grupului în 2030.

 • Explorare și Producție: Strategia se concentrează asupra oportunităților din zona zăcămintelor actuale, aproape de infrastructura existentă. Compania intenționează să foreze anual aproximativ 50 de sonde noi și să efectueze peste 400 de lucrări de reparații capitale la sonde, vizând investiții anuale în medie de până la 400 milioane de euro, excluzând Neptun Deep. Din 2021, declinul anual al producției a fost redus la circa 6%, iar ambiția pentru 2030 este de a-l reduce sub 5%, excluzând Neptun Deep și înainte de optimizarea portofoliului. OMV Petrom își propune să maximizeze gradul de recuperare a resurselor economice din zăcămintele mature și, cu volumele Neptun Deep, să scadă costul de producție în jurul valorii de 8 USD/bep până în 2030.
 • Rafinare și Marketing: Rafinăria Petrobrazi este bine pregătită pentru rate de utilizare ridicate, punând un accent deosebit pe eficiență și sustenabilitate, tranziția producției către produse de valoare mai mare și extinderea lanțului valoric în domeniul biocombustibililor. Integrarea cu activitatea noastră din E&P va rămâne puternică pe tot parcursul deceniului, susținută de producția proprie de tiței. În retail, prin ținta de 20% privind creșterea vânzărilor de carburanți pe stație și dublarea marjei din activitatea de comercializare a produselor complementare, urmărim o creștere de 20% a profitabilității pe stație până în 2030, toate acestea comparativ cu nivelurile din 2020.
 • Gaze și Energie: Producția proprie de gaze naturale va continua să fie completată de activitățile de aprovizionare pentru a satisface nevoile diverse ale clienților într-un mediu cu o cererea crescută de gaze naturale. Gazele naturale din proiectul Neptun Deep vor contribui la un volum total de vânzări de aproximativ 60 TWh până în 2030. Între timp, centrala electrică de la Brazi va sprijini tranziția României la energie verde prin integrarea cu sursele de energie regenerabilă pentru a oferi un profil de energie electrică în bandă. Circa 30% din totalul vânzărilor de energie electrică va proveni din surse verzi până la sfârșitul acestui deceniu, contribuind la tranziția clienților nostri către o energie mai curată.

Cadrul financiar

Strategia este susținută de trei elemente-cheie ale cadrului financiar, care susțin atractivitatea propunerii noastre de investiții:

 • Disciplina rigoroasă a capitalului: Alocarea capitalului în cadrul pilonilor strategici asigură randamente și perioade de recuperare a investițiilor adecvate, luând în considerare riscurile și oportunitățile strategice și operaționale. OMV Petrom accelerează investițiile anuale în 2024-2026 la 1,7 miliarde de euro, în principal pentru Neptun Deep și pentru proiectele cu emisii de carbon reduse și zero, asigurând, în același timp, rate interne de rentabilitate solide, de două cifre.
 • Performanță financiară puternică: Compania vizează profituri operaționale competitive pe toți pilonii strategici și segmentele de activitate, cu o rentabilitate totală mai mare a capitalului angajat de aproximativ 15% și o țintă privind EBIT-ul de peste 1,5 miliarde de euro, ambele pentru 2030.
 • Randamente atractive pentru acționari: OMV Petrom va continua să ofere un nivel competitiv al dividendelor de bază și dividendelor speciale discreționare. Compania intenționează să distribuie către acționari dividende totale (de bază și speciale) de aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie din activitatea de exploatare, în medie pe durata ciclului strategiei, în creștere față de valoarea de 40% indicată în decembrie 2021. În plus, compania oferă o îndrumare privind alocarea anuală de dividende de 40-70% din fluxurile trezorerie din activitatea de exploatare. 

Ținte privind gazele cu efect de seră

OMV Petrom își menține obiectivul de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon din operațiuni până în 2050. Compania își propune să scadă emisiile și intensitatea carbonului din operațiunile proprii - Scope 1-2 cu 30%, precum și emisiile și intensitatea Scope 1-3 cu 20% (ambele în 2030 comparativ cu 2019). Elemente fundamentale în acest sens sunt captarea și stocarea carbonului, în special pentru industriile greu de decarbonizat.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați website-ul companiei, secțiunea Investitori>Știri și informații pentru acționari>Ziua Piețelor de Capital> Ziua Piețelor de Capital 2024.

Disclaimer
Informațiile prezentate aici reprezintă direcțiile strategice ale OMV Petrom și pot fi interpretate drept declarații anticipative supuse unor incertitudini, riscuri și modificări ale cadrului de reglementare care pot duce la modificări semnificative ale rezultatelor / performanțelor efective ale OMV Petrom. Sub nicio formă nu pot fi considerate declarații / garanții ale OMV Petrom sau ale conducerii acesteia cu privire la rezultatele viitoare ale companiei și nu reprezintă o recomandare / ofertă  / invitație pentru a contracta sau pentru a achiziționa valori mobiliare.

 

1EBIT CCA excluzând elementele speciale se referă la Rezultatul operațional CCA excluzând elementele speciale