Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Completare ordine de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor din data de 26 (27) aprilie 2011

Data raportului: 12.04.2011
Numele emitentului: OMV PETROM S.A.
Sediul: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numarul de telefon, fax: +40 372 429082/ +40 372 868518
Cod unic de identificare: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de inregistrare in registrul comertului: J 40/8302/1997
Capitalul social: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Completare ordine de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor din data de 26 (27) aprilie 2011

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom, care va avea loc la data de 26 (27) aprilie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1000 din data de 25 martie 2011, se completeaza în baza solicitării nr. 1400/30.03.2011 a acţionarului – Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri cu un nou punct pe ordinea de zi. 

Sorana Baciu
Director Directia Strategie, Dezvoltare Corporativa si Relatia cu Investitorii