Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Disponibilitatea rapoartelor anuale şi a rapoartelor privind plățile efectuate către guverne pentru 2020

OMV Petrom S.A. informează acţionarii săi că Raportul Anual 2020 al OMV Petrom S.A., întocmit în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, precum şi Raportul Anual 2020 al Grupului OMV Petrom sunt disponibile pe website-ul companiei, www.omvpetrom.com, secţiunea Investitori > Rapoarte şi prezentări > Rapoarte anuale > 2020.

De asemenea, Rapoartele OMV Petrom privind plățile efectuate către guverne pe 2020, atât cel consolidat, cât şi cel individual, pregătite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară sunt disponibile pe website-ul companiei, în aceeași secţiune menționată mai sus.

În plus, Raportul consolidat privind plățile efectuate către guverne pe 2020 al OMV Aktiengesellschaft, care include şi OMV Petrom, este disponibil pe website-ul OMV Aktiengesellschaft, www.omv.com, secțiunea Investors > Publications > Annual Reports > 2020.

Rapoartele anuale în varianta tipărită pot fi obţinute de la Departamentul Relaţia cu Investitorii, la sediul societăţii, situat în Str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”). Totuși, recomandăm accesarea acestora în format electronic, de pe website-ul societății, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a solicitării și obținerii lor în variantă tipărită, de la sediul societății.