Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

ANUNŢ privind acordarea de dividende pentru anul 2007 de către PETROM SA

In conformitate cu Hotărarea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 22 Aprilie 2008, societatea comercială PETROM SA cu sediul in Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, număr de inmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului J40/ 8302/ 1997, anunţă plata către acţionarii inregistraţi la data de 09 mai 2008, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2007, de 0,0191 lei/acţiune, in sumă brută totală de 1.081,9 milioane lei, reprezentand 61% din profitul net, incepand cu data de 22 mai 2008, dupa următoarea procedură:

1. Către acţionarii persoane fizice cu domiciliul in Romania, plata dividendului se va face prin unităţile băncii BANCPOST SA, pe baza actului de identitate valabil;

2. Către acţionarii persoane juridice romane, plata dividendului se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări adresată in scris  către Petrom SA, Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea datelor de identificare complete ale titularului (denumire, CIF, sediu), a băncii şi contului in care să se efectueze plata;

3. Către acţionarii persoane fizice străine, plata dividendului se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări adresată in scris către Petrom SA, Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului (nume, prenume, CNP/PIN, domiciliul), a băncii şi contului in care să se efectueze plata, insoţită de o copie a actului de identitate valabil şi, dupa caz,  de Certificat de Rezidenţă Fiscală in original şi traducere legalizată in limba romana;

4. Către acţionarii persoane juridice străine, plata dividendului se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări exprese, adresată către Petrom SA, Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea datelor de identificare complete ale titularului, a băncii şi contului in care să se efectueze plata, dupa caz, insoţită de Certificat de Rezidenţă Fiscală in original şi traducere legalizată in limba romana.

Suma indicată de 0,0191 lei/acţiune, este o valoare brută. Valoarea netă va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare corespunzătoare pentru fiecare categorie de acţionari (rezident, nerezident, etc.)

Plata dividendului se va realiza numai către acţionarii inscrişi, in Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central SA, la Data de Inregistrare de 09 mai 2008, stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Societatea recunoaşte  ca acţionari doar persoanele inregistrate la Depozitarul Central SA.

Pentru alte detalii, va rugam sa accesati site-ul www.petrom.com, sectiunea „Relatia cu investitorii”.

Date de contact:
PETROM SA
Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate,
Serviciul Proiecte Corporative
Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239
Sector 1, cod postal 010567
Telefon: 021_ 4060104, 4060122
Fax: 0372 868 544

Pentru beneficiarii Programului de Privatizare in Masa, reamintim faptul ca PETROM SA s-a constituit in baza Ordonantei de Urgenta nr. 49/1997, sub denumirea de Societatea Nationala a Petrolului PETROM SA - Bucuresti, prin reorganizarea Regiei Autonome Petrom RA - Bucuresti si fuziunea prin absorbtie cu aceasta, a unui numar de 45 foste societati comerciale a caror lista o prezentam in Anexa.

 Nr. crt. Denumire societate Nr. crt. Denumire societate

 1. "Arpechim"

 24. "Peco" Hunedoara

 2. "Petrobrazi"

 25. "Peco" Ialomiţa

 3. "Peco" Alba

 26. "Peco" Iaşi

 4. "Peco" Arad  

 27. "Peco" Maramureş

 5. "Peco" Argeş

 28. "Peco" Mehedinţi

 6. "Peco" Bacău

 29. "Peco" Mureş

 7. "Peco" Bihor

 30. "Peco" Neamţ

 8. "Peco" Bistriţa

 31. "Peco" Olt

 9. "Peco" Botoşani

 32. "Peco" Prahova

 10. "Peco" Braşov

 33. "Peco" Satu Mare

 11. "Peco" Brăila

 34. "Peco" Sălaj

 12. "Peco" Buzău

 35. "Peco" Sibiu

 13. "Peco" Caraş-Severin

 36. "Peco" Suceava

 14. "Peco" Călăraşi

 37. "Peco" Teleorman

 15. "Peco" Cluj

 38. "Peco" Timiş

 16. "Peco" Constanţa

 39. "Peco" Tulcea

 17. "Peco" Covasna

 40. "Peco" Vaslui

 18. "Peco" Damboviţa 

 41. "Peco" Valcea

 19. "Peco" Dolj

 42. "Peco" Vrancea

 20. "Peco" Galaţi

 43. "Competrol"

 21. "Peco" Giurgiu

 44. "Transpeco"

 22. "Peco" Gorj

 45. “Compania Romana de Petrol” (C.R.P.)

 23. "Peco" Harghita

        (Rafirom, Peco Bucuresti, Petrotrans)