Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București - in legătură cu componența Comitetului de Audit

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 28 aprilie 2021
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București, ca urmare a aprobării noii componențe a Comitetului de Audit

Ca urmare a aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom SA, pe 27 aprilie 2021, a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani începând cu 28 aprilie 2021, Consiliul de Supraveghere a aprobat astăzi noua componență a comitetelor Consiliului de Supraveghere.

În ceea ce privește Comitetul de Audit, componența sa începând cu data de 28 aprilie 2021 și până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Supraveghere, este:

  • Dl. Jochen Weise – Preşedinte şi membru (independent)
  • Dl. Daniel Turnheim – Vicepreşedinte si membru
  • Dl. Niculae Havrileţ - Membru
  • Dl. Răzvan Eugen Nicolescu – Membru (independent)
  • Dl. Marius Ştefan – Membru (independent)

Comitetul de Audit include membrii ce au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile Comitetului de Audit, în timp ce unii dintre aceștia dețin și experiență în domeniul financiar și contabil. De asemenea, în actuala componență a Comitetului de Audit, majoritatea membrilor sunt independenți.

În consecință, OMV Petrom S.A. anunță modificarea, începând cu 28 aprilie 2021, a stadiului de conformare cu prevederea B.1 a Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, în sensul trecerii de la „parțial neconform” la „conform”.

Prevederea relevantă B.1 este următoarea: „Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.”

Informații despre componența comitetelor Consiliului de Supraveghere (Comitetul de Audit și Comitetul Prezidențial și de Nominalizare) vor fi disponibile de asemenea și pe website-ul OMV Petrom SA.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului
 

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului