Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 iulie 2022

       In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

       Data raportului: 26 iulie 2022
       
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
       Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
       Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
       Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
       Atribut fiscal: RO
       Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8302/1997
       Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
       Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

     
      Eveniment important de raportat:
       
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 iulie 2022 (PDF, 200,5 KB)       Christina Verchere
       
Director General Executiv
       Presedintele Directoratului                                                                      


       Alina Popa
       
Director Financiar
       Membru al Directoratului