Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotărârea Directoratului OMV Petrom privind constatarea subscrierilor în cadrul majorării de capital social, precum și aprobarea noului capital social și a Actului Constitutiv

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 19 octombrie 2022
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind constatarea subscrierilor efectuate în cadrul majorării de capital social, precum și aprobarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat


OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”) anunță că la data de 19 octombrie 2022 Directoratul a constatat și a aprobat următoarele:

  1. A constatat că din numărul total de 4.639.664.234 acțiuni noi oferite spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință, un număr total de 4.460.956.331 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depozit) au fost subscrise, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 446.095.633,10 RON (reprezentând 96,1% din totalul acțiunilor noi oferite spre subscriere).
  1. A aprobat anularea celor 178.707.903 acțiuni noi rămase nesubscrise.
  1. A aprobat majorarea capitalului social al OMV Petrom prin aport în natură și în numerar, cu suma de 566.755.872,30 RON, de la suma de 5.664.410.833,50 RON la suma de 6.231.166.705,80 RON, prin emisiunea unui număr de 5.667.558.723 acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON, după cum urmează:
  1. 1.206.602.392 acțiuni noi, cu o valoare totală de 120.660.239,20 RON, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei.
  2. 4.460.956.331 acțiuni noi (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depozit), cu o valoare totală de 446.095.633,10 RON, care au fost subscrise în numerar, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către acționarii OMV Petrom cu excepția statului român.
  1. A aprobat modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al OMV Petrom pentru a reflecta majorarea capitalului social și noua structură a acționariatului OMV Petrom.

Alte detalii relevante privind majorarea de capital social sunt incluse în Hotărârea Directoratului OMV Petrom atașată.

Noile acțiuni emise și noul capital social al OMV Petrom în urma majorării capitalului social vor fi înregistrate la Registrul Comerțului din România, la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și la Depozitarul Central din România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Finalizarea acestor înregistrări va fi anunțată de OMV Petrom printr-un raport curent. Ulterior, noile acțiuni emise vor fi disponibile pentru tranzacționare pe piața reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București, iar noile certificate globale de depozit vor fi disponibile pentru tranzacționare pe piața principală operată de Bursa de Valori Londra.

Anexă: Hotărârea Directoratului OMV Petrom privind constatarea subscrierilor în cadrul majorării de capital social, precum și aprobarea noului capital social și a Actului Constitutiv (PDF, 255,8 KB)


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului