Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 923 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 28 august 2020
Nr.: 31/28.08.2020
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 923 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

În ultimele 12 luni, respectiv în perioada august 2019 - iulie 2020, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu părți afiliate care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA aferente 2019 in valoare de 1.617.547.550 RON, după cum urmează:

  • tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 8.377.390.145 RON

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

  • Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în ultimele 12 luni
  • Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în ultimele 12 luni
  • Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la luna iulie 2020

Accesati acest link pentru a vizualiza raportul integral. (PDF, 954,0 KB)