Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicată

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată

Data raportului: 3 februarie 2022
Nr.: 28/3.02.2022
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicată

În perioada 3 februarie 2021 – 2 februarie 2022, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2021, după cum urmează:

  • tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Gas Marketing & Trading GmbH în valoare totală de 1.585.938.022 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

  • Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor)

Accesati acest link pentru a vizualiza raportul integral. (PDF, 322,2 KB)