Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Raportarea tranzacțiilor conform art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018

Raport curent în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificat („Regulamentul nr. 5/2018”)

Data raportului: 8 aprilie 2024
Nr.: 109 / 08.04.2024
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930 / +40 372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București


Eveniment important de raportat: Raportarea tranzacțiilor conform art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018

În perioada 1 ianuarie 2024 – 7 aprilie 2024, OMV Petrom SA a executat tranzacții cu OMV Petrom Marketing S.R.L. în valoare totală de 3.476.687.521 RON care depășesc, cumulativ, 10% din cifra de afaceri a societății aferentă anului 2023, după cum urmează:

  • Tranzacții de vânzare în valoare de 3.449.750.605 RON, constând în principal în vânzări de produse petroliere și altele (ex. energie electrică, gaze naturale, închiriere spații și alte servicii);
  • Tranzacții de cumpărare în valoare de 26.936.916 RON, constând în principal în dobânzi datorate aferente contractului bilateral de împrumut și alte achiziții de produse petroliere.

Notă: sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților
 

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului          

Eduard Petrescu
Manager Departament
Guvernanță și Managementul Proceselor