Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017

Raport curent în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 07 martie 2024
Nr.: 106 / 07.03.2024
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930 / 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017

În perioada 08 ianuarie 2024 – 06 martie 2024, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății, conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2023, după cum urmează:

  • tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 2.033.470.299 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

  • Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 06 martie 2024

Accesati acest link pentru a vizualiza raportul integral.
 

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului


Eduard Petrescu
Manager Departament
Guvernanță și Managementul Proceselor